PHÁP NGUYÊN BUDDHIST CONGREGATION

1838 COUNTY ROAD 129, PEARLAND, TEXAS 77581 - USA

TEL: (281) 992.2921 - Web: www.chuaphapnguyen.org

 

ĐẠI LỄ VU LAN

Vu Lan lễ Báo Hiếu, ngày con cháu tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tưởng nhớ đến công đức của tổ tiên ông đă đem lại vinh quang cho ḍng họ. Để báo đền ân đức này con cháu hết ḷng phụng dưỡng cha mẹ hiện tiền; cầu nguyện cho ông cha mẹ quá cố; giữ ǵn truyền thống văn hóa dân tộc để trao truyền cho các thế hệ con cháu. “Cây cội, nước nguồn”: gốc vững th́ cây mới lớn mạnh đươc.

 

THỨ BẢY, AUGUST 18, 2018 (8/7 Âm Lịch)

9   AM :      Truyền Giới.

10 AM :      Tuyên Sớ Cầu An, Cầu Siêu - Cúng Chư Tiên Linh

12 PM  :      Thí Thực

 

       CHỦ  NHẬT, AUGUST 19, 2018 (9/7 â.l.)

                   9.45AM:     Phóng Sanh

                   10   AM:     Đại Lễ Vu Lan

                   10.30    :      Lễ Bông Hồng Cài Áo

                   11.15    :      Pháp Thoại - Lễ Quy Y

                   11.45    :      Lễ Chúc Thọ

                   12.00    :      Chư Tăng Ni Khất Thực - Lễ Trai Tăng   

                   12.15    :      Thọ Trai - Văn Nghệ.

 

Xin thông báo tin mừng: Chùa đă xây xong Ao Liên Trì, Gác Chuông, hiện đang hoàn thành việc xây dựng Chánh Điện để làm nơi tu tập, thờ tự hương linh, duy tŕ văn hoá dân tộc. Tiệc Chay Gây Quỹ sẽ tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11, 2018, tại nhà hàng Kim Sơn, Bellaire. Nhân Vu Lan Báo Hiếu, Chùa kêu gọi quư Phật tử phát tâm đóng góp xây Chùa để hồi hướng công đức cho Cửu Huyền Thất Tổ.

                  

HUỚNG DẪN ĐẾN CHÙA

Từ Houston: Đi I-45 South (Galveston). Exit 29: rẽ phải vào đuờng FM 2351 hướng Friendswood, đi thẳng 5,5 miles; hay đi 8 đèn, Chùa bên trái số 1838.

Từ Galveston: Đi I-45 North (Houston). Exit 29, rẽ trái vào đường FM 2351, hướng Friendswood, đi thẳng 5,5 miles; hay đi 8 đèn, Chùa bên trái số 1838.

Từ chợ HongKong 2 (Scarsdale): Đi đuờng Beamer 2 miles về huớng Galveston. Rẽ phải đuờng FM 2351, đi thẳng 4 miles; hay đi 7 đèn, Chùa bên trái số 1838.